Minerva Kids biedt kinderen structuur en dagritme.

Minerva Kids biedt kinderen structuur en dagritme.

Minerva Kids biedt kinderen structuur en dagritme. Een kind hecht zich aan een pedagogisch medewerker, zoekt steun en veiligheid. Het is dan ook van belang dat herhaaldelijke contacten met dezelfde persoon mogelijk zijn. Wij werken daarom voor het kind met vaste stamgroepen en stamleidsters. Ook voor de ouders is dit prettig.

Door een duidelijk dagritme hebben de kinderen houvast. Als team vinden wij het belangrijk om afspraken te maken met elkaar hoe om te gaan per kind. Wij vinden het belangrijk om de vertrouwde ritmes en handelingspatronen met de ouders te bespreken.

Ouders hebben natuurlijk zelf ook vaak al heel veel handelingspatronen die wij kunnen toepassen. De handelingspatronen van ouders noteren wij op het kind formulier en de mentor van het kind beheert de eventuele wijzigingen en aanvullingen. Samenwerking met de ouders en het up to date houden van de gewoontes en gebruiken van het kind, ondersteunt kinderen. Het biedt hun veiligheid en voorspelbaarheid en stimuleert op deze manier ook de hechting.

Het dagritme voor de baby’s wordt bepaald door de ouders en uiteraard, door de baby zelf. We streven ernaar om het dagritme van thuis zoveel mogelijk aan te houden. Bij de intake wordt daarom ook al het eet/slaapschema besproken en ingevuld. Als er veranderingen in dit schema optreden, kunnen ouders dit doorgeven door middel van het Minerva Kids ‘heen en weer’ schriftje of in de mondelinge overdracht aan het begin van de dag.

Het oudere kind bieden wij een vast en duidelijk dagritme. Dit doen wij om de kinderen voorspelbaarheid en dus veiligheid te bieden. Het is een dagritme waar rustige en drukkere momenten elkaar afwisselen. Waar groepsgerichte aandacht overgaat in knusse individuele één op één momenten. En waar elke dag zowel binnen, als buiten gespeeld wordt.

Uiteraard blijven wij kijken naar de kinderen en blijven wij dus ook inspelen op de situatie, sfeer en behoefte van de kinderen. Er blijft ruimte om incidenteel af te wijken van het dagritme, maar we doen dit bewust en altijd met een duidelijke pedagogische reden.

De dagstructuur is richtinggevend, uiteraard houden we gedurende de dag rekening met de individuele behoeften van de kinderen. Wanneer een kind moe is, of geen zin heeft in de centraal aangeboden activiteit dan hebben we daar aandacht voor. We proberen het kind te stimuleren, maar wanneer het kind echt geen zin heeft, wordt er een alternatief aangeboden. We maken het dagritme in de groep zichtbaar door duidelijke, eenvoudige foto’s die de onderdelen van de dagritme in beeld brengen en herkenbaar zijn voor de kinderen. Tussen de activiteiten door zijn er allerlei overgangsmomenten (rituelen). Dit zijn momenten die de ene activiteit afronden en het andere moment aankondigen. Het geeft het kind duidelijkheid en houvast gedurende de dag. Dit kan een liedje zijn tijdens het opruimen of de grote slinger die ze maken om samen naar de wc te gaan. Ook deze momenten omvatten leerzame en leuke elementen. Naast het dagritme is de inrichting en voorspelbaarheid in de omgeving van groot belang in het gevoel van veiligheid bij kinderen. Daarom houden wij de indeling van de ruimte eenduidig en schuiven we niet maandelijks met het meubilair.

IMG_4495

 

Flesvoeding op het kinderdagverblijf

Flesvoeding op het kinderdagverblijf

Charming mother feeding her adorable son in the kitchen

Brengt u uw baby naar het kinderdagverblijf, dan geven de groepsleidsters uw kind volgens zijn/haar voedingsschema de fles. Maar hoe weet je nu wanneer en hoeveel flesvoeding uw kind nodig heeft?

Ieder kind heeft zijn eigen ritme. Het is goed om je kind een voeding te geven wanneer hij/zij duidelijk laat merken dat hij/zij honger heeft. De meeste baby’s willen gemiddeld 6 keer per dag een flesvoeding. Stop met de voeding zodra je baby niet meer wil drinken, het flesje hoeft niet leeg.
Op de verpakking van de flesvoeding staat hoeveel afgestreken maatschepjes poeder

en water je moet gebruiken. De hoeveelheid heeft te maken met het gewicht van uw kind.
Er zijn verscheidene merken flesvoeding (bijv. flesvoeding voor hongerige baby’s en flesvoeding voor baby’s die veel last hebben van darmkrampjes), weet je niet zeker welke het meest geschikt is voor uw kind neem dan contact op met het consultatiebureau.

Het is belangrijk om de flesvoeding nauwkeurig en hygiënisch klaar te maken, volg altijd de instructies die staan aangegeven op de verpakking van de flesvoeding.

 1. Was uw handen.
 2. Zorg ervoor dat de fles goed schoon is.
 3. Kijk op de verpakking van de flesvoeding voor de juiste hoeveelheid water en voeding.
 4. Vul het flesje met koud kraanwater.
 5. Verwarm de fles (dit kan zowel au bain-marie, via de magnetron, via de flessenwarmer).
 6. Voeg de voeding toe. Gebruik het schepje dat bij de verpakking zit voor de juiste dosering.
 7. Schud de fles.
 8. Controleer altijd de temperatuur van de melk met een druppeltje op de binnenkant van uw pols.Wanneer het ongeveer even warm is als uw huid, dan is de temperatuur prima.
 9. Laat uw kind niet langer dan een half uur drinken. Melk die over is, kunt u beter weggooien.

De belangrijkste tip die wij u willen meegeven is dat het belangrijk is om de tijd te nemen wanneer u de flesvoeding aanbiedt aan uw kind. Geef uw baby veel aandacht als u de fles geeft. Neem hem lekker bij u op schoot. Alles is nieuw voor uw kind. Een rustige omgeving en regelmaat zijn fijn voor hem. Het is goed als verschonen, spelen en slapen zo veel mogelijk in dezelfde volgorde gebeuren. Kijk goed naar uw kind. Zo leert u hem goed kennen.

Ten slotte nog de richtlijnen die wij hanteren bij Minerva Kids.

Richtlijnen van Minerva Kids:

 • Een geopend pak flesvoeding is maximaal 4 weken houdbaar.
 • Flesvoeding mag maximaal 1 uur (inclusief het voeden) buiten de koelkast.
 • Ieder kind heeft een eigen fles en speen.
 • Ouders/opvoeders dienen flessen goed te reinigen/ uit te koken. Groepsleidsters controleren dit voor gebruik van de fles op het kinderdagverblijf.
 • Ouders zorgen ervoor dat de flessen goed gemerkt zijn met de naam van het kind.
 • Flesvoeding wordt slechts 1x opgewarmd.
 • Flessen worden na gebruik meteen schoon gespoeld en in het bakje van het kind gelegd.
 • Raak een schone speen niet met de handen aan.
 • Restjes flesvoeding worden weggegooid.
 • Flesvoeding die in de magnetron wordt opgewarmd dient daarna goed geschud te worden.

Tot ziens bij Minerva Kids

Minerva Kids heeft aandacht voor verkeersveiligheid.

Minerva Kids heeft aandacht voor verkeersveiligheid.

verkeer

Wij besteden meerdere keren per jaar aandacht aan verkeersveiligheid, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich al jong voorbereiden op een veilige deelname in het verkeer.

Hierbij houden we rekening met de leeftijd van het kind en de kenmerken die bij hun leeftijd passen.

Jonge kinderen ontwikkelen zich volop. Door hun leeftijd hebben ze een aantal eigenschappen, die doorwerken in de manier waarop ze waarnemen, reageren en leren in het verkeer.

Kinderen willen dolgraag de wereld leren kennen. Buiten is zoveel te beleven! Ouders houden vaak hun hart vast: ‘Als dat maar goed gaat…’ Want het verkeer is zo druk en kinderen zijn zo kwetsbaar. Gelukkig kunt u veel doen om uw kind voor te bereiden op veilige deelname aan het verkeer.

Hieronder per leeftijdscategorie een tip:

0 – 1 JAAR

Tip: Neem uw kind regelmatig mee in de buggy. Vertel wat er onderweg allemaal te zien en te horen is. Wijs dingen aan en benoem ze: auto, fiets, brommer. Let er op dat u zich aan de verkeersregels houdt: uw kind ziet meer dan u denkt

1 – 2 JAAR

Tip: Neem uw kind mee (voor)op de fiets en in de buggy en praat over wat er gebeurt op straat. Als uw kind los loopt, blijf er dan vlak achter en houd het goed in de gaten. Geef duidelijk aan wat wel en niet mag en leg uit waarom. Kijk het kind aan als u ‘nee’ zegt, lach daarbij niet en blijf consequent.

2 – 3 JAAR

Tip: Ga samen te voet of op de fiets op stap. Leg uit dat voetgangers op de stoep moeten blijven en dat de rijbaan er is voor auto’s en fietsers. Laat uw kind op bekende routes voorop lopen en de weg wijzen. Wees helder en consequent in de regels die u stelt. Zo weet uw kind waar het aan toe is en voorkomt u eindeloos gedoe over ‘wel of niet handje vast’ of ‘wel of niet de veiligheidsgordel om’. Beloon goed gedrag.

3 – 4 JAAR

Tip: Geef uw kind wat meer ruimte, maar blijf het goed in de gaten houden. Oefen met een paar eenvoudige verkeersregels: op de stoep lopen, stoppen bij de stoeprand, samen uitkijken voor het oversteken, wachten voor rood licht. Bedenk daarbij steeds dat uw kind minder ziet en hoort dan u. Geef uw kind een complimentje als het goed gaat. Let op dat u zich zelf altijd houdt aan de regels die u uw kind leert.

Minerva Kids heeft zich in 2015 gecertificeerd voor het verantwoordelijk opvoeden in het verkeer via Educatie Groen Licht. Voor meer informatie over Educatie Groen licht kunt u de volgende website bezoeken: https://www.edux.nl/diensten/keurmerk-groen-licht

Minerva Kids doet regelmatig uitstapjes met de kinderen. Minerva Kids voldoet hierbij aan alle eisen. Wilt u hier graag meer informatie over, bekijk dan ons protocol Verkeersveiligheid.

 

Tanden poetsen bij kinderen…. Hoe pak je dat aan?

Tanden poetsen bij kinderen…. Hoe pak je dat aan?

baby-tandenpoetsen

Hoe pak je tanden poetsen aan bij je kind, hoe doe je het goed en hoe maak je er een dagelijks feestje van?

Kinderen kunnen tanden poetsen in het begin als niet prettig ervaren. Ze hebben geen idee waarvoor het dient en waarom je met een borstel in hun mond gaat. Er zijn een aantal tips om het tanden poetsen makkelijk en gebruikelijk te maken.

 • Poets de tanden van je kind elke dag. Zodra het eerste tandje er is, is het belangrijk dat je gelijk start met poetsen. Voorlopig is dan 1x op een dag poetsen voldoende, het liefst in de avond, omdat er dan de meeste bacteriën op zitten. Vanaf dat een kind 2 jaar wordt is het van belang 2 x op een dag te poetsen en dat je dan de 2 minuten regel aanhoudt die een tandarts altijd adviseert.
 • Zorg dat je in de avond met het kind voor het slapen gaan een avondritueel hebt waarvan tanden poetsen ook een onderdeel is. Zo weet het kind dat tanden poetsen er ook bij hoort. Lees bijvoorbeeld eerst een boekje voor en ga daarna met uw kind tanden poetsen. Of betrek de knuffel van het kind bij het tanden poetsen.
 • Soms kan het ook helpen om zelf ook je tanden te poetsen op het moment dat het kind zijn tanden moet poetsen. Zo ziet het kind dat papa en mama ook zijn/haar tanden poetsen.
 • Kies een leuke en zachte tandenborstel. Je kan je kind hier zelfs bij betrekken door hem/haar zelf een tandenborstel te laten pakken in de winkel. Ook kan het kind zelf zijn tandpasta uitzoeken.

Bij Minerva Kids hebben wij samen met de kinderen het tanden poetsen geoefend. We hebben dit leuk en aantrekkelijk gemaakt door de kinderen eerst de tanden van speelgoeddieren te laten poetsen.

tanden poetsen

Bij Minerva Kids ondersteunen we de gesproken taal doormiddel van gebaren.

Bij Minerva Kids ondersteunen we de gesproken taal doormiddel van gebaren.

Jonge kinderen leren de Nederlandse taal door communicatie en interactie met hun ouders. Ze leren dit door de taal te horen, niet in één keer, maar in kleine stapjes. Ook wanneer het gehoor goed is ontwikkeld, kunnen kinderen toch moeite hebben om taal van hun ouders over te nemen. Ondersteunende gebaren kunnen dan helpen om de taal stimuleren.

Waarom gebaren met het jonge kind?

* Kinderen zijn visueel vaak erg sterk, veel sterker dan auditief. Met andere woorden; dat wat kinderen zien, leren ze makkelijker dan wat ze horen. Ondersteunende gebaren maakt de auditief aangeboden taal visueel.

* Als je gesproken taal ondersteunt met gebaren, ga je automatisch langzamer en met meer nadruk praten. Dit maakt het voor het kind makkelijker om de taal te leren.

* Bepaalde woordsoorten die het kind moeilijk vindt, kun je nadruk geven. Bijvoorbeeld werkwoorden zoals eten en lopen ; of voorzetsels zoals in en uit.

* Als kinderen zich niet of moeilijk kunnen uiten, kunnen ze gefrustreerd raken en zelfs driftbuien krijgen. Een gebaar maken is vaak makkelijker voor een kind, wat een stukje frustratie weg kan nemen.

Voorbeeld;

Wanneer je een kind wil vertellen dat het tijd is om te gaan drinken, kun je het woord drinken zeggen,  het gebaar van drinken maken en hem de( tuit)beker laten zien.

drinken gebarentaal

Ook tijdens de peuterleeftijd is het regelmatig lastig te begrijpen wat je kind zegt. Gebaar ondersteuning kan hierbij helpen.

helpen gebarentaal

Voorbeeld:

 1. Een kind van bijna 2 jaar blijft tijdens het buitenspelen met haar jas achter het zadel van een driewieler hangen. Zij kijkt met vragende ogen naar de pedagogisch medewerker en zegt: “eppe” en maakt daarna het gebaar van helpen. De pedagogisch medewerker weet precies wat B. bedoelt en schiet haar meteen te hulp.

Omdat B. het gebaar wist te maken, is onnodige frustratie achterwege gebleven.

Bij Minerva Kids ondersteunen we de gesproken taal doormiddel van gebaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELP! Wanneer moet mijn kind zindelijk worden?

HELP! Wanneer moet mijn kind zindelijk worden?

zindelijkheid

Op welke leeftijd hoort mijn kind zindelijk te zijn? En hoe zorg ik daar nu eigenlijk voor?

Ouders en pedagogisch medewerksters kunnen kinderen niet trainen/dwingen om zindelijk te worden. Kinderen doen dit in hun eigen tempo wanneer ze er emotioneel en fysiek (lichamelijk en geestelijk) klaar voor zijn. Maar wat je als ouder en pedagogisch medewerkster wel kan doen is de kinderen stimuleren en begeleiden in de weg naar zindelijkheid.

Het heeft geen nut om boos op je kind te zijn of om je druk te maken als hij/zij nog niet zindelijk is. Het kan namelijk zijn dat je kind de spieren van zijn blaas nog niet kan beheersen. Hij is er dan fysiek nog niet klaar voor. Het kan ook zijn dat het kind er emotioneel nog niet aan toe is. Het kind weet bijvoorbeeld al wel wanneer hij moet poepen of plassen, maar doet dit het liefst nog in een hoekje in zijn luier. Als je hier als ouders boos om wordt, maak je het voor je kind alleen maar moeilijker. Het kind is er emotioneel nog niet aan toe om afscheid te nemen van zijn ‘veilige’ luier. Het is beter om je kind dan te begeleiden en stimuleren.

Hier een aantal tips die je kan toepassen om je kind te stimuleren en begeleiden tijdens zindelijkheid.

 • Laat je kind zien waar de toilet/potje is en hoe je hem gebruikt. Laat een kind nooit te lang op een potje/toilet zitten.
 • Zet een potje in de woonkamer/speelruimte/toiletruimte en geef aan dat hij daar op mag gaan zitten wanneer hij maar wilt.
 • Lees boekjes voor over zindelijk worden en op het potje gaan.
 • Volg de interesses van je kind op dit gebied. Wilt hij weer even een luier om? Prima.
 • Neem het kind op vaste momenten mee naar het toilet/potje.
 • Koop meisjes of jongensondergoed. Dat vindt een kind vaak heel leuk, en het gaat makkelijker aan en uit.
 • Je kunt je kind belonen door complimenten of een stickerkaart gebruiken. Prijs je kind als het lukt. Maar straf het vooral niet als het niet lukt. Volgende keer beter.
 • Zorg dat je kind altijd een of twee setjes reserve kleding bij zich heeft.
 • Geef je kind makkelijke kleren aan die ze zelf snel en makkelijk uit kunnen doen.

Hoe gaat Minerva Kids om met zindelijkheid?

Minerva Kids neemt de kinderen op vaste tijdstippen mee naar het toiletruimte. We maken gebruik van stickerkaarten en complimenten. We lezen ook boekjes voor over op het potje/toilet plassen en poepen. Ook zijn er in de speelruimtes poppen aanwezig, met potjes en luiers. Zo komt een kind tijdens zijn/haar spel ook al in aanraking met potjes.

Minerva Kids stimuleert en begeleid kinderen op gebied van zindelijkheid.

 

 

Borstvoeding op het kinderdagverblijf, hoe gaat en werkt dat eigenlijk?

Borstvoeding op het kinderdagverblijf, hoe gaat en werkt dat eigenlijk?

Hoe flexibel is Minerva Kids met borstvoeding? En wat zijn de regels omtrent het borstvoeding?

borst_fles_voeding

Minerva Kids is heel erg flexibel met betrekking tot borstvoeding. Ouders krijgen van ons de mogelijkheid om borstvoeding op Minerva Kids te geven aan hun kind. Als de moeder weer aan het werk gaat, maar nog wel borstvoeding geeft heb je het recht om je kind de eerste 9 levensmaanden zo vaak en zo lang als nodig mag borst voeden. Er geldt wel een maximum van een kwart van je werkdag of –dienst, en in overleg met je werkgever.

Minerva Kids geeft ouders dus ook echt de mogelijkheid om gebruik te maken van deze optie. Wij zorgen ervoor dat de ouders afgelegen en op een rustige plek de tijd krijgen om borstvoeding te geven. Ouders waarderen dit ontzettend en vinden het fijn deze mogelijkheid te krijgen bij Minerva Kids. Zelfs staan wij er open voor om contact op te nemen met de moeder wanneer het kind behoefte heeft aan de borstvoeding. Zo weet de ouder precies wanneer ze naar het kinderdagverblijf kan komen om de borstvoeding te geven.

Er is ook een mogelijkheid om de borstvoeding in een fles mee te geven en dat wij ervoor zorgen dat het kind op aanvraag de borstvoeding van ons krijgt. Daar zitten wel bepaalde regels aan verbonden, algemene regels en regels met betrekking tot borstvoeding en die zijn als volgt:

Borstvoeding algemeen

1. Borstvoeding mag maximaal 1 uur (inclusief het voeden) buiten de koelkast.
2. Bewaar geen borstvoeding in de deur van de koelkast. Door het open en dicht doen van de koelkast wisselt de temperatuur daar te vaak.
3. Ieder kind heeft een eigen fles en speen.
4. Ouders dienen flessen goed te reinigen/uit te koken. Groepsleidsters controleren dit voor gebruik van de fles op het KDV.
5. Zorg ervoor dat de ouders de flessen en de (borst)voeding goed merken met de naam van het kind en de datum. Controleer dit als je het overhandigd krijgt.
6. Borstvoeding wordt slechts 1 keer opgewarmd.
7. We spoelen de flessen na gebruik meteen schoon en leggen ze in het bakje van het kind. Onze eigen flessen laten we ondersteboven drogen op een schone theedoek. Op deze manier blijft er geen bodempje water (en dus bacteriën) in de fles staan.
8. Raak een schone speen, voor de voeding, nooit met handen aan, ook niet bij het bereiden van voeding.
9. Restjes borstvoeding worden weggegooid.
10. Spenen uitkoken na gebruik en bewaren in koelkast in aparte afgesloten bak.

Borstvoeding

1. De ouders leveren de borstvoeding altijd bevroren aan. Goed gemerkt met datum en naam. Wij nemen geen verse borstvoeding aan omdat wij niet kunnen controleren hoe vers dit feitelijk is, en hoe gekoeld dit getransporteerd is. Hierdoor zou een kind bij ons bedorven borstvoeding kunnen krijgen. Dit risico willen wij niet nemen, ouders tekenen een akkoord verklaring.
2. Ingevroren borstvoeding kun je in de vriezer maximaal 6 maanden bewaren.
3. Borstvoeding ontdooien we in de koelkast. Echter, als je ingevroren borstvoeding snel moet ontdooien, kun je deze het beste ontdooien door het onder warm kraanwater te houden.
4. Borstvoeding warmen we op door de voeding in warm kraan water te zetten.
5. Ontdooide borstvoeding bewaren wij maximaal tot het eind van de dag. Hierna wordt deze, uit voorzorg, weggegooid.

Indien de borstvoeding te warm wordt bij het opwarmen (boven 40 graden), loopt de kwaliteit snel achteruit. Indien de borstvoeding te warm wordt kan het gaan schiften en is dan voor consumptie niet meer geschikt.

Ontdooide borstvoeding, ziet er veelal anders uit dan “verse” borstvoeding. Schud de melk voorzichtig voor het gebruik. Als het onaangenaam gaat ruiken is het ook niet meer geschikt voor consumptie.

Minerva Kids is erg flexibel met betrekking tot borstvoeding. Als er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.