Mijn kind wordt ziek op de kinderopvang, wat nu?

Mijn kind wordt ziek op de kinderopvang, wat nu?

blog foto 1

Mijn kind is ziek geworden op de kinderopvang? Wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de afspraken en regels? Hoe wordt er gehandeld? Lees het hieronder.

Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op het kinderdagverblijf wordt gebracht en later op de dag ziek wordt. Ieder kind reageert anders op koorts. Daar waar het ene kind nog vrolijk lacht met 38 graden verhoging, is het andere kind futloos en hangerig.

Wanneer een kind 38 graden verhoging heeft nemen wij altijd contact op met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren.

Wanneer het kind, 39 graden koorts heeft, of dusdanig uit haar doen is, dat zij een groter appèl doet op de zorg van een leidster, of het groepsgebeuren zelf als belastend ervaart, moet het kind zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 uur worden opgehaald. Dit is ook het geval wanneer het kind een besmettelijke ziekte heeft. Om de overdracht van ziektekiemen te beperken is het belangrijk om zo hygiënisch mogelijk te werken.

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kindercentrum zijn. Ouders vragen het kindercentrum of de leid(st)er deze middelen aan hun kind willen geven. In deze situatie hebben de ouders toestemming vooraf gegeven. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd op de daarvoor bestemde formulieren. Meestal gaat het namelijk niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die, bij onjuist gebruik, tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Door het zorgvuldig vastleggen van gegevens wordt duidelijk wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten.

Ook bij het toedienen van paracetamol moet er een “Overeenkomst gebruik geneesmiddelen” ondertekend zijn op de dag van toediening. Wij geven dus geen paracetamol op telefonisch verzoek. Wij zijn van mening dat paracetamol de symptomen onderdrukt en een eventuele latere duidelijke diagnose van een arts niet meer mogelijk is.

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een geneesmiddel reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een geneesmiddel, dan bellen wij direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. En wij bellen de ouders, zij zijn eindverantwoordelijk!

Wij bellen bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112. Wij zorgen in alle gevallen dat wij duidelijk alle relevante gegevens bij de hand hebben, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, het geneesmiddel dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont (eventueel welke fout is gemaakt).

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan het kindercentrum vragen handelingen te verrichten die vallen onder “medisch handelen”. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje, of het toedienen van een injectie. Ouders kunnen hier op het kindercentrum zelf zorg voor dragen. De groepsleiding zelf staan wij niet toe bovengenoemde medische handelingen te verrichten. Dit geldt ook voor toediening van injectie voor event. epileptische aanvallen en allergieën.

Een aantal tips vanuit Minerva Kids:

*Zorg ervoor dat je voor jezelf altijd een achterwacht geregeld hebt. Mocht de kinderopvang bellen dat het kind verhoging heeft. Begin dan al te kijken of er een mogelijkheid is om het kind op te halen of dat er een achterwacht geregeld moet worden.

*Een ziek kind is het liefst thuis. Zieke kinderen hebben behoefte aan rust. Omgevingsgeluiden en andere prikkels zijn storend en extra vermoeiend. Laat het kind rusten en slapen in een rustige omgeving. Als het kind zich beter gaat voelen gaat het vanzelf weer spelen.

*Bekijk op je werk of er afspraken zijn over kortdurend zorgverlof of anders Wet arbeid en zorg. Zo ben je van te voren op de hoogte welke afspraken er gelden bij jullie op het werk.

*Laat je kind eerst 100% herstellen, voordat je het kind terug naar de kinderopvang brengt.

*Overleg met de leidsters als je twijfelt of je kind te ziek is. En of de ziekte besmettelijk is.

*De GGD geeft aan dat de hoogte van de koorts geen maat is voor de ernst van de ziekte. Een kind moet aan het normale dagprogramma kunnen deelnemen. Daarbij is het vaak ook niet wenselijk dat de koorts verlaagd wordt door het geven van een zetpil en het kind alsnog naar de kinderopvang wordt gebracht.

Auteur: minervakids

Kinderopvang Minerva Kids is een kleinschalige kinderopvang wat gevestigd is op het bedrijventerrein Minervum in Breda.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s