Blog afsluiting

Beste ouders/verzorgers,

Het is alweer een tijdje geleden dat er een blog geschreven is. Bij deze willen wij jullie ook informeren dat wij voorlopig geen blogs meer zullen schrijven.
Wij hebben gemerkt en gezien aan de resultaten dat ze helaas niet vaak bekeken of gelezen werden. Veel ouders zoeken tegenwoordig zelf de informatie op het internet.

Wij zullen jullie verder steeds op de hoogte houden met tips en weetjes in de nieuwsbrief of op onze Facebook pagina. Mochten jullie toch nog een leuk onderwerp weten waar je graag wat meer over te weten wilt komen zijn vragen altijd welkom.

Minerva Kids hoopt jullie bij deze genoeg te hebben geïnformeerd.

Groetjes, de leidsters van Minerva Kids.

Vier-ogen-principe op het kinderdagverblijf

Vier-ogen-principe op het kinderdagverblijf

Wat houdt het vier-ogen-principe eigenlijk in? En hoe wordt dit toegepast bij Minerva Kids?

‘Of je een baby naar bed brengt, een ommetje maakte met wat peuters of op de groep staat, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Als het maar een volwassen iemand is.’ (bron: kinderopvangtotaal)

Vier ogen betekent dat je je als kinderdagverblijf hebt ingezet om meekijken en meeluisteren makkelijk te maken. Er zijn verschillende manieren om dit toe te passen, zoals:

  1. Babyfoon in de slaapkamer
  2. Inzet extra groepshulp en/ of stagiaires
  3. Glazen wanden en gebruik van spiegels in hoeken
  4. Open en aangrenzende ruimtes
  5. Doorkijkgaten in deuren of muren
  6. Training op protocol en aanspreekcultuur
  7. Kantoorpersoneel dat regelmatig onverwacht langskomt om te kijken of alles goed loopt
  8. Samenvoegen van groepen aan het begin en einde van de dag
  9. Ouders die hun kinderen ’s ochtends komen brengen en aan het eind van de dag komen halen, kunnen ook als extra paar ogen functioneren.

Minerva Kids is speciaal gebouwd als kinderdagverblijf. Om deze reden zijn groepsruimtes, slaapkamers, speelhal, wc-ruimte en keuken voorzien van ramen; zodat er altijd zicht op de kinderen en de medewerksters kan worden gehouden. Daarnaast lopen de medewerksters regelmatig en op wisselende momenten de groepen binnen. Zo houden we met elkaar de veiligheid van de kinderen en de medewerksters in de gaten. Ook wordt er voor extra toezicht met een babyfoon gewerkt.

Blog vier-ogen-principe 1

Tijdens opendeuren momenten (3+, babyactiviteiten, middagpauze, buitenspelen) spelen de kinderen samen buiten, op de hal of op een andere groep. Hierdoor is de sociale controle groot. Leidsters lopen dan de groepen af om kindjes te verzamelen om samen een activiteit te doen. Daarnaast lopen leidsters regelmatig en op wisselende momenten de groep binnen om bijvoorbeeld speelgoed te ruilen en om elkaar te helpen. Ook kijken de leidsters bij elkaar naar binnen door de groepsramen, wanneer zij over de hal lopen. Zo houden we met elkaar de veiligheid van de kinderen en leidsters in de gaten.
Het kan voorkomen dat er tijdens buitenspeelmomenten een leidster op de groep blijft met de baby’s en kinderen die niet mee naar buiten willen/mogen en een andere leidster met de rest van de kinderen naar buiten gaat. Dan is de afspraak bij Minerva Kids dat de leidsters minimaal om de 10 minuten elkaar contacten om te controleren of alles nog in orde is.

WINTERTIJD, de klok gaat een uur terug. Wat betekend dit voor het ritme van mijn kind?

WINTERTIJD, de klok gaat een uur terug. Wat betekend dit voor het ritme van mijn kind?

IMG_6084

Zaterdagnacht is de overgang van zomertijd naar wintertijd. Eindelijk een uur langer slapen! Voor veel ouders valt dit meestal tegen, want kinderen houden zich niet aan het uurtje langer nachtrust. Je baby of peuter heeft een ritme opgebouwd op basis van handelingen en gewoontes. Helaas kan je kind nog geen klok kijken. Werd je kleine eerst om 7 uur wakker, dan zal dit nu om 6 uur zijn. Hoe los je dit op? Lees hieronder een aantal tips.
• Probeer vanaf vandaag het ritme van je kinderen elke dag met een kwartier te verlengen. Eet/Fles dus een kwartier later en stop ze wat later in bed. Op deze manier verleg je de biologische klok van je kind en wordt het zondag ook later wakker.
• Stel een vast ochtendritueel in zodat het kind leert dat het pas ochtend wordt als jij de kamer binnenkomt of het licht aan doet. Komt het kind al eerder uit zijn bed, wees dan consequent: zeg dat het nog nacht is en dat je weer gaat slapen.
• Het middagdutje kan je wat inkorten. Je kind is daardoor eerder moe en dus zondagavond wat makkelijker een uur eerder in bed te krijgen. Dit kan zaterdag ook al werken.
• Doe geen intensieve dingen voor het slapen. Een kind wordt hierdoor alleen maar heel erg actief.
• Vermijd suikers voor het slapen gaan. Ook hier krijgen kinderen heel veel energie van.
• Hoe moeilijk je kind ook slaapt, je kan niks dwingen. Wil je kind niet naar bed toe, spreek dan af dat het rustig in bed nog wat mag lezen of spelen. Doe dit ook als je kind een vroege vogel is: spreek af dat het nog een tijdje rustig in bed blijft liggen als het wakker wordt. Op deze manier went je kind toch aan het bed en rust het meer uit dan wanneer het in de woonkamer blijft zitten of vroeg de slaapkamer verlaat.
• Zet een lamp met een tijdschakelaar in de slaapkamer. Stel de klok in op het tijdstip dat je kind mag opstaan. Spreek met het kind af dat zodra het lampje gaat branden het ochtend is en het kind uit bed mag.

Of gebruik een kinderwekker met plaatjes of een digitale wekker. In het laatste geval leer je jouw kind dat het mag opstaan als er een bijvoorbeeld 7 in beeld staat. Je kunt de minuten ook afplakken. De zeven is een gemakkelijk te herkennen cijfer, ook voor hele jonge kinderen. Je kunt de wekker ook aanpassen op jouw behoefte. Wil je dus liever dat je kind om half 8 of 8 uur opstaat dan zet je de wekker gewoon op een andere tijd dan de werkelijke tijd.

Mijn kind wordt ziek op de kinderopvang, wat nu?

Mijn kind wordt ziek op de kinderopvang, wat nu?

blog foto 1

Mijn kind is ziek geworden op de kinderopvang? Wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de afspraken en regels? Hoe wordt er gehandeld? Lees het hieronder.

Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op het kinderdagverblijf wordt gebracht en later op de dag ziek wordt. Ieder kind reageert anders op koorts. Daar waar het ene kind nog vrolijk lacht met 38 graden verhoging, is het andere kind futloos en hangerig.

Wanneer een kind 38 graden verhoging heeft nemen wij altijd contact op met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren.

Wanneer het kind, 39 graden koorts heeft, of dusdanig uit haar doen is, dat zij een groter appèl doet op de zorg van een leidster, of het groepsgebeuren zelf als belastend ervaart, moet het kind zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 uur worden opgehaald. Dit is ook het geval wanneer het kind een besmettelijke ziekte heeft. Om de overdracht van ziektekiemen te beperken is het belangrijk om zo hygiënisch mogelijk te werken.

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kindercentrum zijn. Ouders vragen het kindercentrum of de leid(st)er deze middelen aan hun kind willen geven. In deze situatie hebben de ouders toestemming vooraf gegeven. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd op de daarvoor bestemde formulieren. Meestal gaat het namelijk niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die, bij onjuist gebruik, tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Door het zorgvuldig vastleggen van gegevens wordt duidelijk wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten.

Ook bij het toedienen van paracetamol moet er een “Overeenkomst gebruik geneesmiddelen” ondertekend zijn op de dag van toediening. Wij geven dus geen paracetamol op telefonisch verzoek. Wij zijn van mening dat paracetamol de symptomen onderdrukt en een eventuele latere duidelijke diagnose van een arts niet meer mogelijk is.

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een geneesmiddel reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een geneesmiddel, dan bellen wij direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. En wij bellen de ouders, zij zijn eindverantwoordelijk!

Wij bellen bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112. Wij zorgen in alle gevallen dat wij duidelijk alle relevante gegevens bij de hand hebben, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, het geneesmiddel dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont (eventueel welke fout is gemaakt).

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan het kindercentrum vragen handelingen te verrichten die vallen onder “medisch handelen”. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje, of het toedienen van een injectie. Ouders kunnen hier op het kindercentrum zelf zorg voor dragen. De groepsleiding zelf staan wij niet toe bovengenoemde medische handelingen te verrichten. Dit geldt ook voor toediening van injectie voor event. epileptische aanvallen en allergieën.

Een aantal tips vanuit Minerva Kids:

*Zorg ervoor dat je voor jezelf altijd een achterwacht geregeld hebt. Mocht de kinderopvang bellen dat het kind verhoging heeft. Begin dan al te kijken of er een mogelijkheid is om het kind op te halen of dat er een achterwacht geregeld moet worden.

*Een ziek kind is het liefst thuis. Zieke kinderen hebben behoefte aan rust. Omgevingsgeluiden en andere prikkels zijn storend en extra vermoeiend. Laat het kind rusten en slapen in een rustige omgeving. Als het kind zich beter gaat voelen gaat het vanzelf weer spelen.

*Bekijk op je werk of er afspraken zijn over kortdurend zorgverlof of anders Wet arbeid en zorg. Zo ben je van te voren op de hoogte welke afspraken er gelden bij jullie op het werk.

*Laat je kind eerst 100% herstellen, voordat je het kind terug naar de kinderopvang brengt.

*Overleg met de leidsters als je twijfelt of je kind te ziek is. En of de ziekte besmettelijk is.

*De GGD geeft aan dat de hoogte van de koorts geen maat is voor de ernst van de ziekte. Een kind moet aan het normale dagprogramma kunnen deelnemen. Daarbij is het vaak ook niet wenselijk dat de koorts verlaagd wordt door het geven van een zetpil en het kind alsnog naar de kinderopvang wordt gebracht.

Waterpret

Waterpret

waterpret

Op warme dagen is er natuurlijk niets leuker voor de kinderen dan spelen met water, maar waar dien je op te letten?

Het is goed om kinderen al op vroege leeftijd aan water te laten wennen. Water kan kletteren of druppelen, stromen en spatten, gieten en sijpelen, plonzen en golven. Voor kinderen een erg populaire onderzoeksbron dus! Een emmer water en een zeef bieden tal van spelmogelijkheden die weer anders zijn dan een badje met een paar flesjes of een gieter met een dienblad. Kinderen kunnen hun vingers door het water laten gaan, spetteren en het water vanaf verschillende hoogtes laten stromen. De activiteiten zorgen voor veel plezier, maar het spelen met water werkt ook rustgevend dankzij de zintuigelijke ervaring. Wanneer wij bij Minerva Kids met water spelen is dit in de vorm van; o.a. onder de sproeier doorlopen, met de waterbak op tafel spelen, met een emmer en en spons en met waterballonnen.

Tip: Laat kinderen niet te lang in de zon spelen en smeer de kinderen vooraf in met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Zet waterspelletjes op in de schaduw en zorg dat er altijd toezicht is.

Natuurlijk is het ook heel leuk om met je kind te gaan zwemmen. Wanneer een baby de leeftijd van 3 maanden heeft bereikt, zijn weerstand hoger is en zichzelf goed op temperatuur kan houden is het heel fijn om met je kleintje te gaan zwemmen. Laat je kind zo jong mogelijk kennismaken met het water. Na negen maanden lang in water te hebben geleefd, voelt het voor een kind vertrouwd om te zwemmen. Snel weer oppakken, dus!

Wanneer je wilt gaan zwemmen/ waterspelletjes doen met je kind let dan op het volgende;
– denk aan zwemvleugels,
– denk aan zwemluiers,
– houd altijd toezicht, bedenk ook dat kinderen zelfs in laag water kunnen verdrinken,
– blijf bij kleine kinderen (<3 jaar) zo dichtbij dat je ze kan aanraken,
– als er meerdere volwassen zijn, spreek dan goed af wie er op je kind let. Ga er nooit zomaar vanuit dat iemand anders wel even oplet,
– laat je niet afleiden.

 

 

 

Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen!

Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen!

buiten spelen.

Waarom is het nu zo belangrijk voor kinderen om buiten te spelen?

Buitenspelen heeft binnen Minerva Kids Kinderopvang een belangrijke plaats in de dagstructuur, daarom gaan wij bij Minerva Kids ook minimaal 1 keer per dag buiten spelen.

Minerva Kids heeft een mooi en uitdagend ingericht speelterrein, wat uitnodigt om te ontdekken, onderzoeken en te exploreren. Kinderen kunnen zich buiten ontwikkelen.

Wij vinden buitenspelen belangrijk, omdat kinderen tijdens het buitenspelen de buitenomgeving ontdekken, met of zonder materialen. De kinderen komen met elkaar in contact. Kinderen onderzoeken, spelen samen, verzamelen en exploreren. Naast een gezonde frisse neus, wordt dus ook de wereld van een kind letterlijk groter wanneer het buiten speelt. Het kind kan zijn leefwereld verder ontdekken. Ook ervaart een kind buiten weersomstandigheden.

Definitie buitenspelen = in contact komen met de natuur, omgaan met een vrije situatie waarin je met anderen in contact komt en vaak samen een activiteit onderneemt. Het is de plek waar de basis ligt voor het oefenen van sociale vaardigheden.

Bij buitenspel leert het kind door zelf te doen. Het initieert zelf of met anderen een activiteit, waardoor de betrokkenheid groot is. Buitenspelen is gezond en een rijke omgeving daagt uit tot intensief verkennen en bewegen. Daarnaast leidt het tot behendigheid. Kinderen leren balanceren, springen, kruipen, ontwijken, hangen en zwaaien, etc. En dat zonder concrete instructie. Minerva Kids heeft een speelterrein wat uitnodigt om te ontdekken, onderzoeken en te exploreren.

Kinderen werken tijdens het buitenspelen aan heel veel verschillende ontwikkelingen. Buitenspelen is een moment van de kinderen. Observeer als ouders of als pedagogisch medewerker vooral wat er gebeurd. Er zijn 3 belangrijke begrippen bij het begeleiden van het buitenspel.

Sensitief reageren à Hierbij gaat het om de gevoeligheid van een volwassene om het kind te begrijpen en zijn of haar gevoelens te onderkennen.

Stimulans à Durf je als volwassene te mengen in het spel van de kinderen door mee te spelen, vragen te stellen en interesse te tonen om de fantasie van de kinderen te prikkelen. Voorkom dat je het spel gaat bepalen.

Autonomie à Geef de kinderen vrijheid om zelf te ontdekken en te ervaren. Denk na over hoe jij met regels en conflicten omgaat en observeer hoe de kinderen hiermee omgaan.

Kinderen kunnen zich buiten op een hele andere wijze uiten als wanner hij binnen speelt!

 

 

Ik ga op reis en neem mee…

Ik ga op reis en neem mee…

ik ga op reis en neem mee

Ons thema voor deze maand is ‘Op reis’, maar waar moet je eigenlijk allemaal aan denken als je met de kinderen op vakantie gaat? Hier een checklist voor een zorgeloze zomer!

In de aankomende blogs zullen een aantal van deze punten verder worden toegelicht, maar eerst maar is beginnen bij het begin, wat neemt u allemaal mee!?

Op reis:
– maxicosi
– speen (evt. spenenkoord)
– autostoel (evt. autostoelhoes)
– luiers
– zonnescherm
– billendoekjes
– knuffels
– luiertas
– boekjes/speeltjes/ cd met kinderliedjes
– verschoningsmatjes
– kinderwagen/buggy
– flessen
– thermofles
– flessenverwarmer
– fles met rietje
– flessenborstel
– slabbetjes
– melkpoeder
– afsluitbare bakjes
– eetsetje

Op bestemming:
– slaapzak
– shampoo, badschuim
– babyfoon
– zonnebrandcreme
– campingbed
– badponcho
– klamboe
– opblaasbaar reisbad
– muggenspray
– opvouwbare wc bril
– korte en lange broeken
– zwembandjes
– t-shirt met korte en lange mouwen
– strandspeelgoed
– vestjes
– waterspeelgoed
– jas
– strandtentje
– rompertjes
– babyfloat
– pet of hoedje
– pyjama
– rokjes en jurkjes
– zonnebril
– waterschoentjes
– zwempak
– (zwem)luiers
– stoelverhoger